ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1: Alle verkopen worden geacht gedaan te zijn te Ninove.

Artikel 2: Iedere order is definitief en kan uitsluitend worden geannuleerd in geval van bewijsbare overmacht. In dat geval worden 30% annuleringskosten in rekening gebracht.

Artikel 3: De leverancier neemt de nodige maatregel om de opgegeven leveringstermijn na te komen. Vertragingen in de levering kunnen nooit reden zijn tot schadeclaims en annulering van de order.

Artikel 4: Betaling van het geleverde dient te geschieden onmiddellijk bij aflevering aan de chauffeur netto contant of bancontact.

Artikel 5: Alle goederen blijven eigendom tot na volledige betaling ervan.

Artikel 6: Onze garantiebepalingen zijn niet van kracht bij kennelijke mechanische beschadiging v/d watermatras, beschadiging door huisdieren of beschadigingen welke zijn ontstaan door ondeskundig plaatsen of verplaatsen v/h waterbed.

Artikel 7: Alle offerten of aanbiedingen hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van de offerte.

Artikel 8: GARANTIE

De leverancier geeft enkel garantie aan de eerste eigenaar vanaf de plaatsingsdatum, voor door hem geleverde watercontainers, garantie enkel op de lasnaden, voor zover het betreft gebreken welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis v/h navolgende systeem:

  • binnen 5 jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie of  respectievelijk vervanging van de watermatras aan 100%.
  • De voorrijkosten en werkuren zijn volledig ten laste van de klant.
  • Geen garantie op alle textielgoederen, covers of tijken van de soft – side, veiligheidskuip, sokkels of in geval door zelfverhuizing.
  • Bij geen of onregelmatig gebruik van conditioner en vinylcleaner die niet in één van onze showrooms zijn aangekocht vervalt de garantie.

GARANTIE VERWARMINGSELEMENTEN:

  • 5 jaar op het verwarmingselement

Artikel 9: TERUGGAVE.

Alleen bij geen gewenning aan het waterbed is terugname mogelijk binnen de 2 maanden (60 dagen) na factuurdatum, mits de goederen onbeschadigd zijn, tegen contante betaling van de koopsom verminderd met € 350 (DRIEHONDERDVIJFTIG) zijnde de installatiekosten.

Van deze terugnameregeling zijn uitgesloten: alle toonzaal – beursmodellen – textielgoederen incl. waterbedhoes – ledikanten – slaapkamers en toebehoren.

Artikel 10: In geval  van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Artikel 11: ONDERHOUD

Voor een lange levensduur van uw watermatras te verzekeren is de klant verplicht om de 12 maanden, een conditioner aan toe te voegen.

De klant is verplicht de watermatras met het voorgeschreven reinigingsmiddel (Vinylcleaner) te onderhouden, dit minstens om de 2 à 3 maanden. Bij gebruik van andere reinigingsmiddelen vervalt de garantie. Deze producten moeten bij EUROSLEEP aangekocht worden, omdat de samenstelling precies aan het vinyl is aangepast.